Torsdagen den 9 juni

Fredagen den 10 juni


 

Västra Logen
Kl 20.00 – 01.00 Gammaldans till värmländska spelmanslag


Norra Logen
Kl 17.30 – 18.30 FolkBeat
Kl 18.30 – 19.30 Nordic (Releasekonsert)
Kl 19.30 – 20.00 Paus
Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista


 

Södra Logen
Kl 20.00 – 21.30 Kurs*
Kl 21.30 – 01.00 Enligt spellista


Teknologen
Kl 17.00 – 17.30 Barnföreställning Paraden med
Frida Höfling & Emma Swensson
Kl 20.00 – 22.00 Riksspelmanskonsert
Kl 22.00 – 22.45 Eva Deivert – Låtar från bakgårn (Releasekonsert)
Kl 23.00 – 23.45 Marin/Marin (Releasekonsert)

Lördagen den 11 juni


 

Västra Logen
Kl 12.00 – 13.00 Spelstuga med Eva Blomquist
Bjärneborg & Magnus Gustafsson
Kl 13.15 – 14.45 Kurs*
Kl 18.00 – 19.00 Samkvämsdanser med Värmländska
Folkdansringen
Kl 20.00 – 21.00 Gammaldans till Ranrike Spelmän
Kl 21.00 – 23.00 Daniel Höglunds Danskapell
Kl 23.00 – 01.00 Gammaldans till Alf Olsson
gammeldansorkester


 

Norra Logen

Kl 11.30 – 13.00 Kurs*

Kl 16.30 – 17.30 Ahlberg, Ek & Roswall

Kl 17.30 – 18.30 Lyy (Releasekonsert)

Kl 18.30 – 19.30 MP3 (Releasekonsert)

Kl 19.30 – 20.00 Paus

Kl 20.00 – 01.00 Enligt spellista

Söndagen den 12 juni