Bli volontär

Ransätersstämman arrangeras i år för 52:a gången, men trots det uppstår den inte spontant av sig själv som något naturfenomen. Det är mycket planerande och arbete som görs långt innan stämman, och som når sin kulmen under själva stämmohelgen.

För att allt ska fungera inför och under själva stämmohelgen behöver Ransätersstämman varje år ett antal frivilliga som hjälper till. Exempel på arbetsuppgifter kan vara campingvärd, biljettförsäljning, reception, insläpp, markservice, m.m.

Som volontär får du fika samt rabatt på inträdet i proportion till hur många pass du jobbar (fyra pass = helgbiljett). Vi jobbar parvis i tvåtimmarspass, vilket är ett kul sätt att lära känna mycket trevligt folk och samtidigt bidra till att Ransätersstämman kan bli till. Vi behöver din hjälp!

Hör av er så snart som möjligt om ni är sugna på att hjälpa till, eller vill veta mer! Berätta gärna om du förut jobbat som volontär och i vilken funktion.

Kontaktperson

Lasse Jacobsson
E-post info@ransatersstamman.se
Mobilnr 070 609 52 12 (kvällar och helger)